TEDAVİ & TERAPİ

Uzmanlığımız iki alan üzerinde yoğunlaşıyor. İlki sinir sisteminin herhangi bir bölgesini etkileyen hastalığın tedavisini kapsayan karmaşık bir cerrahi müdahale olan Beyin ve Sinir Cerrahisi, diğeri ise sürekli değişip gelişerek tedavi için yeni yöntemlere ve yenilikçi tedavi yaklaşımlarına dönüşen bir alan olan Kalp ve Damar Cerrahisi. Çünkü biz bıkıp usanmadan tedavi ve terapi çözümleri araştırmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Beyin Sinir Cerrahisi

Şant Sistemleri
Kateter Sistemleri
Drenaj Sistemleri
Dura Membran

Kalp Damar Cerrahisi

Kardiyak
Girişimsel
Periferal Vasküler
Kardiyo Pulmoner

Ürojinekoloji /Üroloji

B-Fix Mesane Askı Seti

Bu bölümdeki tüm bilgiler sağlık personeli için hazırlanmıştır. Bilginize!

;