KALİTE

KALİTE POLİTİKASI

Başarılı kalite sürecinin, hasta iyileşmesine %100 katkı, düşük risk ve maliyetler, gibi çok önemli yararlar sağladığına inanıyoruz. Hasta odağımızla, kalite tahhütümüzde farklılık yarattığımızın bilincindeyiz.

Uzman kadromuzla, her yaptığımızın hastanın bakım ve tedavi kaitesini yükseltme ve riskleri minimuma indirme ile sonuçlanmasını sağlamak odaklı olması ilkesine sadık kalarak, sektörümüzün değişen ihtiyaç ve beklentilerine uyum içinde yolumuza devam ediyoruz.

Bu amaçla;
• Tıbbi cihazlarımızın kalite, güvenlik ve etkinliğinin sürekliliği temel odak noktamız.
• Klinik etkinliği ve cihazların erişilebilirliğini sürekli geliştiriyoruz.
• Toplam cihaz maliyetini düşürüyoruz.
• Olumlu deneyimlerle, sağlık sektörü çalışanlarının motivasyonunun yükselmesine ve profesyonel şartlarda çalışmalarına yardımcı oluyoruz.
• Periyodik bakım ve onarımda en iyi teknik servisi sunuyoruz.

Yukarıda detaylı olarak belirttiğimiz güçlü yönlerimizi temel alarak Kalite Politikamızı şu şekilde oluşturduk;
• Ana görevimizin yenilikçi düşünme olduğunu biliyoruz. ArGe çalışmalarımızla beraber rekabetçi olmak bizler için önemli, kaliteden hiç bir ödün vermeden daha verimli olmanın yollarını sürekli araştırıyoruz.
• Yasa ve kurallara (Medikal Cihaz Yasası ve ISO 13485 gibi) tamamen uygun çalışıyoruz.
• Uluslararası standartlara uygunluğumuzu garanti ediyoruz.
• Her çalışanımızın kalite bilincini yükseltmek için gerekli tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayan ve ortak bir kurumsal kültür oluşturmaya devam ediyoruz.
• Kalite yönetim sistemlerinin etkinliği, kuruluşumuzun müşteri ve mevzuat gereksinimlerini karşılaması için önceliğimizdir.
• Mevcut kalite sisteminin etkinliğini ve kalite politikası doğrultusunda oluşturulan kalite hedeflerini sürekli gözden geçirip iyileştirme faaliyetleri için kaynakları sağlıyoruz.
• Müşteri memnuniyetini tam olarak sağlamak için kalite sistemimizi süreçlerimizin her aşamasında etkin bir şekilde uyguluyoruz.
02 Ocak 2020 rev.06

İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisi ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunan, çevreye duyarlı bir kuruluş olarak;

• Yürürlükteki tüm Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarını eksiksiz uygulamak,
• Etkin bir liderlik ve sorumlulukla sistemi destekleyici bir kültür oluşmak,
• Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altına almak, sonlandırmak ve olumlu etkileri devam ve daha ileri götürmek.
• Doğal kaynakları korumak, tasarruflu kullanmak ve atıkları azaltarak geri kazanım yollarını geliştirmek,
• Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, koruyucu önlemlerin almak, iş kazası ve meslek hastalıkları risklerini ortadan kaldırmak,
• Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi Çevre ve İSG konusunda bilinçlendirmek,
• Çalışanlarımızın yetkinliklerini sürekli eğitim ve destekleyici programlarla arttırmak,
İş güvenliği ve çevre yönetim sistemimizin temel unsurlarıdır. Süreçleri sürekli olarak iyileştirmek firmamızın temel prensibidir.
17.02.2022 rev.04

Çevre Boyutları ve İş Akış Şeması

BGYS POLİTİKASI

Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisi ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunan bir kuruluş olarak;

Ana Politikamız;
Hukuka, yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere ve her türlü güvenlik gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek için,
• Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurallarını eksiksiz uygulamak,
• Üst yönetiminin yaklaşımını ve hedeflerini tanımlamak,
• Tüm çalışanları ve ilgili tarafları Bıçakcılar bilgi güvenliği amaç ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmek,
• Bıçakcılar Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmektir.
30.05.2017/ rev.01

ÜYELİKLERİMİZ

  • Memberships
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ