KALİTE

KALİTE POLİTİKASI

Başarılı kalite sürecinin, hasta iyileşmesine %100 katkı, düşük risk ve maliyetler, gibi çok önemli yararlar sağladığına inanıyoruz. Hasta odağımızla, kalite tahhütümüzde farklılık yarattığımızın bilincindeyiz.

Uzman kadromuzla, her yaptığımızın hastanın bakım ve tedavi kaitesini yükseltme ve riskleri minimuma indirme ile sonuçlanmasını sağlamak odaklı olması ilkesine sadık kalarak, sektörümüzün değişen ihtiyaç ve beklentilerine uyum içinde yolumuza devam ediyoruz.

Bu amaçla;
• Tıbbi cihazlarımızın kalite, güvenlik ve etkinliğinin sürekliliği temel odak noktamız.
• Klinik etkinliği ve cihazların erişilebilirliğini sürekli geliştiriyoruz.
• Toplam cihaz maliyetini düşürüyoruz.
• Olumlu deneyimlerle, sağlık sektörü çalışanlarının motivasyonunun yükselmesine ve profesyonel şartlarda çalışmalarına yardımcı oluyoruz.
• Periyodik bakım ve onarımda en iyi teknik servisi sunuyoruz.

Yukarıda detaylı olarak belirttiğimiz güçlü yönlerimizi temel alarak Kalite Politikamızı şu şekilde oluşturduk;
• Ana görevimizin yenilikçi düşünme olduğunu biliyoruz. ArGe çalışmalarımızla beraber rekabetçi olmak bizler için önemli, kaliteden hiç bir ödün vermeden daha verimli olmanın yollarını sürekli araştırıyoruz.
• Yasa ve kurallara (Medikal Cihaz Yasası ve ISO 13485 gibi) tamamen uygun çalışıyoruz.
• Uluslararası standartlara uygunluğumuzu garanti ediyoruz.
• Her çalışanımızın kalite bilincini yükseltmek için gerekli tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayan ve ortak bir kurumsal kültür oluşturmaya devam ediyoruz.
• Kalite yönetim sistemlerinin etkinliği, kuruluşumuzun müşteri ve mevzuat gereksinimlerini karşılaması için önceliğimizdir.
• Mevcut kalite sisteminin etkinliğini ve kalite politikası doğrultusunda oluşturulan kalite hedeflerini sürekli gözden geçirip iyileştirme faaliyetleri için kaynakları sağlıyoruz.
• Müşteri memnuniyetini tam olarak sağlamak için kalite sistemimizi süreçlerimizin her aşamasında etkin bir şekilde uyguluyoruz.
02 Ocak 2020 rev.06

ÇEVRE POLİTİKASI

Küresel bir şirket olarak, gelecek nesillerin, temiz hava, temiz su ve temiz toprak ile birlikte sağlık hizmetine de erişebildiği güvenli bir çevre yaratarak, sürdürülebilirliğine de katkıda bulunacağımıza söz veriyoruz. Temel politikamız şöyle;

• Çevre, işçi sağlığı ve işgüvenliği kurallarını eksiksiz uygulamak,
• Enerji, doğal kaynakları korumak ve verimli kullanmak,
• Doğal kaynakların kullanımını azaltarak kirliliğin önlenmesini sağlamak
• Atıkları azaltarak geri kazanım yollarını geliştirmek,
• Tüm çalışanlarımızı (ve tedarikçilerimizi) çevre konusunda bilinçlendirmek,
• Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan tüm riskleri belirleyerek ve bu riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmek üzere çalışmalar yapmak,
• Tasarımdan yaşam döngüsü sonuna kadar tüm süreçlerde çevresel etkileri azaltmak,
• Tesislerimizi konusundaki tüm yasal mevzuatlara uygun işletmek,
• İş güvenliği ve çevre yönetim sistemimizin temel unsurlarıdır. Süreçleri sürekli olarak iyileştirmek firmamızın temel prensibidir.
16.05.2016 rev.01

Çevre Boyutları ve İş Akış Şeması

BGYS POLİTİKASI

Sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisi ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunan bir kuruluş olarak;

Ana Politikamız;
Hukuka, yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere ve her türlü güvenlik gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek için,
• Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurallarını eksiksiz uygulamak,
• Üst yönetiminin yaklaşımını ve hedeflerini tanımlamak,
• Tüm çalışanları ve ilgili tarafları Bıçakcılar bilgi güvenliği amaç ve hedefleri ile ilgili bilgilendirmek,
• Bıçakcılar Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmektir.
30.05.2017/ rev.01

ÜYELİKLERİMİZ

  • Memberships
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ
  • ÜYELİKLERİMİZ