Bıçakcılar ürün, hizmet ve faaliyetlerinin çevre boyutlarını göz önünde bulundurur. Sürdürelebilir kalkınma ilkesi ile haraket ederek gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir dünya bırakabilmek için çevresel etkilerini kontrol altında tutar. Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korur ve geliştirir.

Çevre Politikası

İSG-Çevre Politikamız

Çalışanlarımız sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisi ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunan, çevreye duyarlı bir kuruluş olarak;

  • Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarını eksiksiz uygulamak,
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • Doğal kaynakları korumak ve atıkları azaltarak geri kazanım yollarını geliştirmek,
  • Tüm çalışanlarımızı (ve tedarikçilerimizi) çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Tesislerimizi konusundaki tüm yasal mevzuatlara uygun işletmek,

İş güvenliği ve çevre yönetim sistemimizin temel unsurlarıdır. Süreçleri sürekli olarak iyileştirmek firmamızın temel prensibidir.

Bıçakcılar çevre ve iş güvenliği sorumluluklarının bilincinde olan bir firma olarak çeşitli organizasyonlar yürütüyoruz.Gelecek nesillerin  sağlıklı bir çevrede,  güvenli bir  ortamda büyümesini  sağlamak için çalışmalar yapıyoruz.Her yıl oluşturduğumuz yeni hedefler ile ürünlerimizin çevre boyutunu düşünüyor ve bununla ilgili olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz için eğitimler düzenliyoruz.

Çocuklarımızın çevre bilinçlerinin gelişmesi için katkıda bulunmak için çeşitli aktiviteler ile geleceğin yetişkinlerine çevre bilincini aşılamak için çalışmalar yapıyoruz.

Enerji  tüketimi,  sera gazı,  emisyon azaltım hedefleri ile karbon ayak izimizi azaltmaya çalışıyoruz.

Bıçakcılar olarak bugüne kadar birçok Sosyal Sorumluluk projelerini yürüttük. Bunlardan bazılarına örnek verecek olursak;

  1. Kıraç Bölge Paylaşım Toplantıları - Bıçakcılar Çevre Yönetim Sistemi  uygulamaları  
  2. Bıçakcılar Hatıra ormanı Projesi
  3. Bıçakcılar Çevre Çocuk Şenliği
  4. DEHP siz ürün üretimi

Çevre Boyutları Şeması